Víta Vás Materská škola – Óvoda.

Tešíme sa, že ste s nami.

V Podunajských Biskupiciach slávnostne otvorili novú materskú školu na Komárovskej ulici s troma triedami. Dňa 2. septembra starosta Mgr. Zoltán Pék slávnostne prestrihol pásku a zahájil činnosť Materskej školy Komárovská za prítomnosti detí, rodičov, pozvaných hostí, členov zastupiteľstva a zamestnancov mestskej časti, vedenia a zamestnancov MŠ. Do moderne zrekonštruovanej škôlky, ktorej súčasťou je aj priestranný dvor s množstvom zelene, nastúpilo v septembri 52 detí. Dostali do užívania moderne vybavené priestory s prvkami pre inkluzívne vzdelávanie a revitalizovaný areál MŠ s hracími prvkami.

Deťom sa venuje päť pedagogických pracovníkov pod taktovkou pani riaditeľky Mgr. Jany Vargovej  a vyvárať a vypekať dobroty našim drobcom bude školská kuchyňa pod vedením, či vareškou pani vedúcej Valérie Orbánovej s dvomi pracovníčkami. Mestská časť získala na projekt „Rekonštrukcie budovy a areálu MŠ Komárovská“ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálný operačný program IROP. Hlavným cieľom podpory materských škôl z IROP je „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl“ so zohľadnením rozširovania kapacít, rozvoja inkluzívneho vzdelávania, zvýšenia dostupnosti materských škôl a v neposlednom rade zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov.

Bc. Viola Holzhauserová

referát EÚ fondov a verejného obstarávania

Upozornenie pre rodičov

 Odhlasovanie detí z MŠ

DO 8:00

na tel: 0917 814 025

NOVINKY

Krúžok AJ

MŠ Komárovská / Novinky / 0 Comment

Fotografovanie 27.05.2021

MŠ Komárovská / Novinky / 0 Comment

Nová webová stránka školy

MŠ Komárovská / Novinky / 0 Comment

Toto sme my

Určite tu v najbližšej dobe nájdete info o nás, texty do webu pripravujeme.